به اطلاع می رساند، روز جمعه مورخ 95/11/18 مصادف با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مرکز علمی و کاربردی مهرکام پارس  تعطیل می باشد .

به اطلاع می رساند، کلاس توجیحی درس تربیت بدنی  روز شنبه مورخ 95/09/20 ساعت 17 الی 18 در دانشگاه مهرکام پارس برگزار می گردد ، حضور کلیه دانشجویان الزامی است 
   1395/11/1 به اطلاع می رساند، کلاس توجیحی درس کارورزی استاد احمدزاده  روز چهارشنبه مورخ 95/05/06  ساعت 16برگزار می گردد، لطفا"جهت دریافت معرفی نامه تا تاریخ 95/05/06 به دانشگاه مراجعه نمایید.   1395/04/29 به اطلاع می رساند ، کلاس توجیحی درس کارورزی استاد فنایی  روز پنج شنبه مورخ 95/04/31  ساعت 11برگزار می گردد ، لطفا" جهت دریافت معرفی نامه تا تاریخ 95/05/06 به دانشگاه مراجعه نمایید.   1395/04/29 به اطلاع می رساند ، کلاس توجیحی درس کارورزی استاد گودرزی روز پنجشنبه  مورخ 95/04/31 ساعت 12برگزار می گردد، لطفا" جهت دریافت معرفی نامه تا تاریخ 95/05/06 به دانشگاه مراجعه نمایید.   1395/04/29 به اطلاع می رساند ، کلاس توجیحی درس کارورزی استاد سراجی روز چهارشنبه مورخ95/04/30 ساعت 17 برگزار می گردد ، لطفا" جهت دریافت معرفی نامه تا تاریخ 95/05/06 به دانشگاه مراجعه نمایید .   1395/04/29   به اطلاع می رساند ، آخرین مهلت برای تحویل گزارشات کارورزی استاد علاماتی در روز یکشنبه مورخ 95/03/30 ساعت 13 و روز دوشنبه مورخ 95/03/31 ساعت 10 می باشد .   1395/03/18 به اطلاع می رساند ، کلاس نظام اقتصادی ایران رشته تبلیغات تجاری استاد لازمی روز چهارشنبه مورخ 95/03/12 از ساعت 15:30 الی 17 برگزار می گردد .
  1395/03/12 به اطلاع می رساند ، کلاس جبرانی درس اجزای ماشین و فیزیک عمومی استاد کیانی در روز پنج شنبه مورخ 95/03/13 از ساعت 14:30 الی 20 برگزار خواهد شد .   1395/03/12 به اطلاع می رساند ، کلیه دانشجویانی که درس کارورزی با استاد احمد زاده را اخذ کرده اند ، آخرین مهلت ارائه کارورزی سه شنبه مورخ 95/03/11  می باشد.   1395/03/09 به اطلاع می رساند ،  تاریخ امتحانات دروس استاد گرجی بدین شرح می باشد :  نقشه برداری صنعتی مورخ 95/03/11 ساعت 18:30  و نقشه کشی مکانیزم مورخ  95/03/12 ساعت  16 واستانداردهای نقشه کشی مورخ 95/03/12 ساعت 17برگزار می گردد .   1395/03/06 به اطلاع می رساند ، درس اصول و فنون مذاکره استاد دلگرم روز پنج شنبه مورخ 95/03/06 ساعت 15:40 الی 17:20 برگزار می گردد .   1395/03/06 به اطلاع می رساند ، امتحان درس فناوری اطلاعات و ارتباطات روزهای سه شنبه استاد خوشنود (استاد افقی) مورخ 95/03/04 روز سه شنبه ساعت 14:30 برگزار می گردد.   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، امتحان درس فناوری اطلاعات و ارتباطات روزهای جمعه استاد خوشنود (استاد افقی) مورخ 95/03/07 روز جمعه ساعت 13:30 برگزار می گردد .   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، امتحان درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد افقی ورودی جدید مورخ 95/03/07 روز جمعه ساعت 8:30 برگزار می گردد .   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، امتحان درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد امیر چوپانی (استاد افقی) مورخ 95/03/09 روز یکشنبه ساعت 18 برگزار می گردد .   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، امتحان درسی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد خوشنود (استاد افقی ) مورخ 95/03/07 روز جمعه ساعت 11:30 برگزار می گردد.   1395/03/05 به اطلاع می رساند، امتحان درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک روهای جمعه استاد افقی مورخ 95/03/07 روز جمعه ساعت 10 برگزار می گردد .   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، امتحان درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی لجستیک روزهای یکشنبه استاد افقی مورخ 95/03/09 روز یکشنبه ساعت 16:30 برگزار می گردد.   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، برنامه امتحان عملی تربیت بدنی آقایان بدین شرح می باشد :

روزهای دوشنبه مورخ 95/03/03 و 95/03/10 و 95/03/17 ساعت 12 الی 13:30، روزهای چهارشنبه مورخ 95/03/05 و 95/03/12 و 95/03/19 ساعت 12 الی 14:30، روزهای پنج شنبه مورخ 95/03/06 و 95/03/13 و 95/03/20 ساعت 12 الی 16، روزهای جمعه مورخ 95/03/07 و 95/03/14 و 95/03/21 ساعت 12 الی 15 ، "حضور حداقل 2 جلسه الزامی می باشد "

  1395/03/05 به اطلاع می رساند ، برنامه امتحان عملی تربیت بدنی بانوان بدین شرح می باشد :

روزهای پنج شنبه مورخ 03/06 /95 و95/03/13 و95/03/20 ساعت 13 الی 16، روزهای جمعه مورخ 95/03/07 و 95/03/14 و95/03/21 ساعت 13 الی 15، روزهای یکشنبه مورخ 95/03/09 و 95/03/16 و 95/03/23 ساعت 13 الی 15 ، "حضور حداقل 2 جلسه الزامی می باشد "

  1395/03/05 کلیه دانشجویانی که با استاد مدد خانی درس کارورزی و پروژه را اخذ نموده اند ، آخرین مهلت برای تحویل گزارشات روز سه شنبه مورخ 95/03/18 از ساعت 17 الی 19 می باشد.   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، کلیه دانشجویانی که با استاد قهرمانی درس کارورزی و پروژه را اخذ نموده اند ، آخرین مهلت برای تحویل گزارشات روزجمعه مورخ 95/03/07 از ساعت 15 الی 17 می باشد.   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، امتحان درس طراحی قالب پلاستیک در جلسه آخر مورخ 95/03/11 ساعت 16:30 برگزار می گردد.   1395/03/05 به اطلاع می رساند ، کلاس جبرانی درس ریاضیات عمومی استاد جعفری روز جمعه مورخ 95/03/07 ساعت 15 الی 17 و کلاس زبان عمومی ساعت 17 الی 20 برگزار خواهد شد .   1395/03/04 به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد جعفری در روز سه شنبه مورخ 95/03/04 برگزار نمی گردد .   1395/03/04

اردیبهشت ماه 1395

شرح اطلاع رساني

  تاريخ اعلام
به اطلاع می رساند ، امتحان عملی درس نقشه کشی و نقشه کشی هندسی ساعت 15 و درس نقشه کشی رایانه ای پیشرفته ساعت 17:20 و همچنین تحویل پروژه استاد اصغرپور ساعت 15 الی 19 در روزدوشنبه مورخ 95/03/10 برگزار خواهد شد .   1395/02/29
به اطلاع می رساند، کلاس پروژه کاردانی کسب و کار استاد دکترجعفری روز جمعه مورخ 95/03/07 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد .   1395/02/29
به اطلاع می رساند ، کلاس جبرانی درس لجستیک معکوس ساعت 14 الی 15:40 و درس شبیه سازی 15:40 الی 18 روز جمعه مورخ 95/02/31 برگزار خواهد شد .   1395/02/29
به اطلاع می رساند ، امتحان درس کارگاه جوشکاری و اتصال مواد و همچنین درس ماشین کاری استاد قادری در روز یکشنبه مورخ 95/03/09 ساعت 16 الی 18 برگزار می گردد .   1395/02/29
به اطلاع می رساند ، کلیه دانشجویانی که با استاد مددخانی درس پروژه صنعتی دارند روز سه شنبه مورخ 95/02/28 ساعت 19 الی 20 در دانشگاه حضور یابند.   1395/02/27
به اطلاع می رساند ، امتحان درس آزمایشگاه انتقال حرارت استاد باقری روز دوشنبه مورخ 95/03/17 ساعت 16 برگزار می گردد .   1395/02/25
به اطلاع می رساند ، امتحان درس کارگاه اصول عملیات استاد باقری روز سه شنبه مورخ 95/03/18 ساعت 16 برگزار می گردد .   1395/02/25
به اطلاع می رساند ، امتحان درس کارگاه کاربرد رایانه در صنایع استاد باقری روز پنج شنبه مورخ 95/03/20 ساعت 16 برگزار می گردد.   1395/02/25
به اطلاع می رساند ، امتحان درس آزمایشگاه سیالات استاد باقری روز یکشنبه مورخ 95/03/16 ساعت 16 برگزار می گردد .   1395/02/25
به اطلاع می رساند ، امتحان درس آزمایشگاه خواص مکانیکی استاد استیری در تاریخ 95/02/23 ساعت 14:40 الی 15:40 برگزار می گردد .   1395/02/19
به اطلاع می رساند ، امتحان درس آزمایشگاه زبان تخصصی استاد قنبری در تاریخ 95/03/04 ساعت 16 الی 18 برگزار می گردد .   1395/02/19
تربیت بدنی برادران " به اطلاع می رساند، کلاس توجیحی درس تربیت بدنی در روز سه شنبه مورخ 95/02/21 ساعت 14 الی 16 به آدرس زیر برگزار می گردد ، لازم بذکر است غیبت در کلاس توجیحی به منزله انصراف ازدرس تربیت بدنی خواهد بود . آدرس : میدان هفت تیر - خیابان شهید مفتح جنوبی - روبروی ورزشگاه شهید شیرودی -ورزشگاه شهدای دانشجو -نبش خیابان اردلان   1395/02/18
تربیت بدنی خواهران " به اطلاع می رساند، کلاس توجیحی درس تربیت بدنی در روز دوشنبه مورخ 95/02/20 ساعت 13 الی 15 به آدرس زیر برگزار می گردد ، لازم بذکر است غیبت در کلاس توجیحی به منزله انصراف ازدرس تربیت بدنی خواهد بود . آدرس : میدان هفت تیر - خیابان شهید مفتح جنوبی - روبروی ورزشگاه شهید شیرودی -ورزشگاه شهدای دانشجو -نبش خیابان اردلان   1395/02/18
به اطلاع می رساند ، کلیه دانشجویانی که با استاد مدد خانی درس کارورزی دارند روز سه شنبه مورخ 95/02/14 از ساعت 19 الی 20 در دانشگاه حضور داشته باشند .   1395/02/13
به اطلاع می رساند ، کلاس تحویل پروژه استاد نیک بین در روز یکشنبه موزخ 95/02/12 از ساعت 16:30 الی 18 برگزار خواهد شد .   1395/02/09
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد بزاززاده درس تبلیغات اینترنتی و تیزر تبلیغاتی در روز دوشنبه مورخ95/02/06 برگزار نمی گردد .   1395/02/06

فروردین ماه 1395

اطلاعیه ای در خصوص برگزاری کلاس ها در این ماه یافت نشد.

اسفند ماه 1394

شرح اطلاع رساني

  تاريخ اعلام
به اطلاع می رساند ، تمامی جلسات درس دانش خانواده و جمعیت به طور مداوم تشکیل می گردد ، لذا در صورت غیبت بیش از حد، دانشجو ملزم به اخذ مجدد درس در ترم بعد می گردد .   1394/12/15
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد شهرزاد رحیمی در روز شنبه مورخ 94/12/15 برگزار نمی گردد .   1394/12/15
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای تبلیغات اینترنتی استاد بزاز زاده در روز جمعه مورخ 94/12/14 برگزار نمی گردد.   1394/12/13
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد مصری در روز یکشنبه مورخ 94/12/02 برگزار نمی گردد .   1394/12/02
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد موسوی در مورخ 94/12/06 و 94/12/07 برگزار نمی گردد و جلسات جبرانی کلاس متعاقبا" اعلام می گردد .   1394/12/01
به اطلاع می رساند، کلاس توجیحی درس پروژه استاد اخوان روز پنج شنبه مورخ 94/12/13 در ساعت 18 برگزار می گردد ،حضور دانشجویان در جلسه توجیحی الزامی است .   1394/12/01

بهمن ماه 1394

شرح اطلاع رساني

  تاريخ اعلام
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد موسوی در مورخ 94/11/28 و 94/11/29 برگزار نمی گردد .   1394/11/29
به اطلاع می رساند ، کلاس اصول و فنون مذاکره استاد جوادی در مورخ 94/11/28 برگزار نمی گردد .   1394/11/28
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد حمید آقا کریمی در مورخ 94/11/29 برگزار نمی گردد .   1394/11/28
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد جعفری در مورخ 94/11/29 و 94/12/01 برگزار نمی گردد .   1394/11/28
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد اعتمادی در مورخ 94/11/27 الی 94/11/29 برگزار نمی گردد .   1394/11/27
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد موسوی در روز پنج شنبه مورخ 94/11/29 برگزار نمی گردد.   1394/11/27
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد تیموری در مورخ 94/11/26 درس حسابداری برگزار نمی گردد .   1394/11/26
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد عزیزیان در مورخ 94/11/20 درس سرپرستی واحدهای کسب و کاربرگزار نمی گردد .   1394/11/20
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد نیک بین در مورخ 94/11/17 الی 94/11/24 برگزار نمی گردد .   1394/11/17
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد شامل در مورخ 94/11/17 برگزار نمی گردد .   1394/11/17

دی ماه 1394

اطلاعیه ای در خصوص برگزاری کلاس ها در این ماه یافت نشد.

آذر ماه 1394

شرح اطلاع رساني

  تاريخ اعلام
به اطلاع می رساند ، امتحان عملی درس نقشه برداری صنعتی استاد یادگاری روز سه شنبه مورخ 94/10/01 از ساعت 15 الی 17 برگزار می گردد.   1394/09/28
قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که تاکنون موضوع پروژه خود با استاد خالقی تبار را مشخص نکرده اند ... ادامه مطلب   1394/09/23
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس کارورزی استاد زارع یکتا روز پنج شنبه مورخ 94/09/26 ساعت 12 برگزار می گردد.   1394/09/22
به اطلاع می رساند ، کلاس درس زبان پیش استاد حاجی زاده در روز دوشنبه مورخ 94/09/23 برگزار نمی گردد .   1394/09/22
به اطلاع می رساند ، کلاس جبرانی دروس دینامیک و طراحی اجزای ماشین استاد اصغر پور روز شنبه مورخ 94/09/28 از ساعت 14 الی 18 برگزار می گردد.   1394/09/22
قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی 2 یا پروژه با استاد مظفری دارند، لطفا در روز و ساعت امتحان ... ادامه مطلب   1394/09/18
امتحان عملی درس کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی استاد مظفری روز سه شنبه مورخ 94/09/24 ساعت 15:40 در کلاس سایت برگزار می گردد .   1394/09/18
کلاس تئوری درس تربیت بدنی و ورزش استاد نیکپور، چهارشنبه 94/09/25 در سه گروه برگزار می گردد : بانوان ( کاردانی و کارشناسی) 18-17، آقایان (کارشناسی) 19-18 ، (کاردانی) 20-19.   1394/09/16
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس پروژه استاد شامل روز پنجشنبه مورخ 94/09/26 ساعت 12 برگزار می گردد .   1394/09/16
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس پروژه استاد خالقی تبار روز یکشنبه مورخ 94/09/22 ساعت 15:15 برگزار می گردد .   1394/09/16
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس کاربینی استاد خالقی تبار روز یکشنبه مورخ 94/09/22 ساعت 17:15 برگزار می گردد .   1394/09/16
به اطلاع می رساند، کلاس جبرانی درس کاربرد کامپیوتر در محیط زیست استاد بحری روز جمعه مورخ 94/09/27 ساعت 8 الی 14 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس پروژه استاد هنرمند روز دوشنبه مورخ 94/09/16 ساعت 18 الی 19 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس پروژه استاد گل سفید روز چهارشنبه مورخ 94/09/18 ساعت 14:30 الی 15:30 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس فوق العاده استاد قنبری برای درس تصفیه پسآبهای صنعتی روز دوشنبه مورخ 94/09/23 ساعت 18:30 الی 20 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس فوق العاده استاد قنبری برای درس ارزیابی محیط زیست روز دوشنبه مورخ 94/09/23 ساعت :16:30الی 18 برگزار می گردد .   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس پروژه استاد زینعلی روز دوشنبه مورخ 94/09/16 در ساعت 14 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس پروژه استاد شامل روز یکشنبه مورخ 94/09/15 در ساعت 18 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس کاربینی و کارورزی استاد گودرزی روز چهارشنبه مورخ 94/09/18 در ساعت 14 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلاس توجیهی درس کاربینی استاد خالقی تبار روز یکشنبه مورخ 94/09/15 در ساعت 17:15 برگزار می گردد.   1394/09/14
به اطلاع می رساند ، کلیه کلاسهای استاد عرب از روز شنبه به روز سه شنبه تغییر یافت .   1394/09/13
به اطلاع می رساند، کلاس توجیهی درس کارورزی استاد قاسمی روز دوشنبه مورخ 94/9/16 ، ساعت 14:30 الی 15:30 برگزار می گردد.   1394/09/10
به اطلاع می رساند ، کلاسهای استاد دلگرام در روز پنج شنبه مورخ 94/09/12 برگزار نمی گردد .   1394/09/10
به اطلاع می رساند، کلاس جبرانی درس هویت و برند سازی استاد روستا روز پنجشنبه مورخ 94/9/12 ، ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.   1394/09/10
به اطلاع می رساند، کلاس های درس، استاد مرتضوی روز سه شنبه مورخ 94/9/10 و جمعه مورخ 94/9/13 ، برگزار نمی گردد.   1394/09/09
به اطلاع می رساند، کلاس توجیهی درس پروژه استاد ظهیر کریمی روز سه شنبه مورخ 94/9/17 ، ساعت 15 برگزار می گردد.   1394/09/09
به اطلاع می رساند، کلاس توجیهی درس پروژه استاد خالقی تبار روز یک شنبه مورخ 94/9/15 ، ساعت 15:15 برگزار می گردد.   1394/09/09
کلاس جبراني استاد فاتحي درس مباني مديريت و سرمايه گذاري در روز دوشنبه مورخ 94/10/02ساعت 14:30 الي 19 برگزار مي گردد.   1394/09/08
کلاس جبراني استاد فاتحي درس مباني مديريت و سرمايه گذاري در روز دوشنبه مورخ 94/09/28 ساعت 14:30 الي 19 برگزار مي گردد.   1394/09/08
کلاس جبراني استاد فاتحي درس روش تحقيق در روز دوشنبه مورخ 94/09/14 ساعت 14:30 الي 19 برگزار مي گردد.   1394/09/08
کلاس جبراني استاد فاتحي درس روش تحقيق در روز دوشنبه مورخ 94/09/07 ساعت 14:30 الي 19 برگزار مي گردد.   1394/09/08
کلاس جبراني استاد فاتحي درس پول و سرمايه در روز دوشنبه مورخ 94/09/23 ساعت 14:30 الي 19 برگزار مي گردد.   1394/09/08
کلاس جبراني استاد فاتحي درس بودجه در روز دوشنبه مورخ 94/09/16 ساعت 14:30 الي 19 برگزار مي گردد.   1394/09/08
کلاس جبراني استاد فاتحي درس اقتصاد کلان در روز دوشنبه مورخ 94/09/09 ساعت 14:30 الي 19 برگزار مي گردد.   1394/09/08
کلاس توجيهي درس کارورزي 2 استاد نيک بين روز سه شنبه مورخ 94/9/10 برگزار مي شود.   1394/09/08
کلاس توجيهي درس کاربيني استاد گودرزي پنج شنبه مورخ 94/9/05 ساعت 13:30 الي 15 برگزار مي شود.   1394/09/05
جلسه توجيهي کلاس کاربيني استاد بخشي روز سه شنبه مورخ 94/9/10 از ساعت 16:50 الي 17:20 برگزار مي گردد.   1394/09/05
به اطلاع ميرساند ، کلاسهاي استاد زارع يکتا در روزهاي پنجشنبه مورخ 94/09/05 و 94/09/12 برگزار نخواهد شد .   1394/09/03
زمان برگزاري کلاس دانش خانواده استاد احمدي (بانوان)، روز پنج شنبه مورخ 94/09/05 در دو گروه به تفکيک اسامي ارائه شده مي باشد. گروه اول گروه دوم   1394/09/02
کليه دانشجوياني که درس پروژه و کارورزي را انتخاب واحد نموده اند، از طريق لينک روبرو نام استاد و کلاس خود را ميتوانند مشاهده نمايند. درس پروژه درس کارورزي   1394/09/02

آبان ماه 1394

شرح اطلاع رساني

  تاريخ اعلام
کلاسهاي تربيت بدني بانوان، پنج شنبه مورخ 94/08/28 ساعت 14 الي 16 به ادرس امير آباد شمالي، جنب کوي دانشگاه، پرديس دانشکده فني تهران، سالن ورزش بانوان برگزار مي شود.   1394/08/26
به اطلاع دانشجويان درس تربيت بدني استاد نيکپور ميرساند، ايشان هر هفته، چهارشنبه از ساعت 16 الي 19 در دانشگاه حضور دارند. (جهت هماهنگي شرکت در کلاس سالن ورزشي)   1394/08/26
زمان برگزاري کلاس دانش خانواده استاد نيکپور (آقايان)، روز چهارشنبه مورخ 94/08/27 در سه گروه به تفکيک اسامي ارائه شده مي باشد. گروه اول گروه دوم گروه سوم   1394/08/20

مهر ماه 1394

شرح اطلاع رساني

  تاريخ اعلام
عدم برگزاري تشکيل کلاسهاي استاد خانم کريمي در روز شنبه مورخ 94/07/25 .   1394/07/23
به اطلاع ميرساند ، کلاسهاي استاد گلشن راد در روزجمعه مورخ 94/07/17 برگزار نخواهد شد .   1394/07/17
به اطلاع ميرساند ، کلاسهاي استاد افقي در روز جمعه مورخ 94/07/17 برگزار نخواهد شد .   1394/07/16
به اطلاع ميرساند ، کلاسهاي استاد اعتمادي در روزچهارشنبه مورخ 94/07/15 برگزار نخواهد شد .   1394/07/15
به اطلاع ميرساند ، زمان برگزاري كلاسهاي كارورزي ، پروژه ، دانش خانواده و جمعيت، تربيت بدني و ورزش متعاقباً اعلام ميگردد.   1394/07/13
به اطلاع مير ساند ، زمان برگزاري کلاسهاي کاربيني متعاقبا" اعلام ميگردد .   1394/07/12