ثبت نام
داوطلب شركت در پذيرش بايد يكايك اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد :
-    مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني  www.sanjesh.org
-    دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور.
-    با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت ثبت‌نام اقدام نمايند.
-    آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.
-    پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره و آشنايي با كليه شرايط و ضوابط پذيرش، داوطلب بايد با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايد.

شرايط اختصاصي
-    داشتن ديپلم سه ساله جديد ( فني و حرفه‌اي، كار و دانش و نظري) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه ( چهار ساله يا شش ساله نظري و فني و حرفه‌اي)
-    داشتن ساير شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي
-    برخورداري از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته‌هاي انتخابي

روش گزينش دانشجو
-    گزينش دانشجو در هر يك از كد رشته محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه اصل يا موقت ديپلم، نوع ديپلم و سهميه‌هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي كاربردي و مصوبات مربوط صورت ميگيرد.
-    بديهي است براي هر يك از موارد فوق ارايه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مركز آموزشي ضروري مي‌باشد.

مدارك لازم براي ثبت‌نام
-    كارت اعتباري حاوي اطلاعات نام كاربري و رمز عبور
-    فرم تكميل شده استفاده از سهميه شاغل براي داوطلباني كه شاغل بوده و از سهميه شاغل در رشته متناسب استفاده مينمايند.
-    آخرين فيش حقوقي براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل.
-    گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا مدرك معتبر ديپلم.
-    گواهي معدل‌دار جهت افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل مي‌باشد.
-    فرم تاييديه معدل جهت فارغ التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.
-    مستندات لازم جهت تاييد محل سكونت براي داوطلبان بومي.