• صفحه اصلی
 • دانشجویی و فرهنگی
 • اختراعات و افتخارات

محمد رضا ملکیان دانشجوی رشته مهندسی صنایع شیمیایی مخترع کودهای شیمیایی آلیا

 • 01
 • 02
 • 03

 

فریبا علی نژاد دانشجوی رشته رنگسازی مخترع نانو بتونه سنگی

 • 01
 • 02

 

مجید درویش شال دانشجوی رشته صنایع پلاستیک مخترع دستکش های صنعتی

 • 01

 

 اکبر رفیعی دانشجوی رشته مهندسی صنایع شیمیایی مخترع دستگاه Pull Off

 • 01
 • 02

 

استاد کورش پرویس مخترع نانو پولیش پایه آب

 • 01
 • 02

 

استاد کیا یوسفی مخترع دستگاه نمونه رنگ کنی

 • 01
 • 02