سند چشم انداز

 مرکز آموزش علمي – کاربردي مهرکام پارس، به عنوان يکي از زير مجموعه¬هاي گروه صنعتی ایران خودرو(شرکت مهرکام پارس) وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی با ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره¬اي در جهت تربيت و ارتقاء سطح دانش و مهارت¬هاي شغلي نيروي انساني شاغل و مورد نياز بخش صنعت (خودروسازی)فعاليت مي¬نمايد. مرکز مصمم به حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و استفاده از ظرفيت¬هاي موجود براي شکوفايي استعدادها و ايجاد زمينه¬هاي لازم براي ارتقاي بهره¬وري منابع است.

 سند توسعه علمي مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس كه مشتمل بر چشم انداز، ارزش ها، مأموريت، اهداف كيفي، راهبردها، اهداف كمي و برنامه هاي اجرايي مي باشد در بازه زماني سال هاي (1393- 1382) وضعيت مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس را به تصوير كشيده است.

 

      اصلی ترین دستاوردهای مرکز آموزش علمی - کاربرد‌ی مهرکا‌م پا‌رس در سال 1392

 1- رشد 110٪ درصدی دانشجویان با جذب در بهمن 1392 به واسطه ی اخذ مجوز اصولی ارائه شش رشته جدید کارشناسی و ده رشته کاردانی

 الف- 250 نفر ثبت نام قطعی برای تحصیل در مقطع کاردانی ، ترم بهمن 92  

 ب-  250 نفر ثبت نام قطعی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ، ترم بهمن 92

 ج- انتقال قطعی 200 نفر از دانشجویان

  مرکز آموزش علمی-کاربردی انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو به مهرکام پارس در ترم بهمن

 د- امکان اخذ جذب 40 نفر از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت شاغلین بخش خاص در دو رشته کاردانی حرفه ای مدیریت 

 کسب و کار و کاردانی حرفه ای لجستیک و زنجیره تأمین 

 2- انتخاب این مرکز به عنوان مرکز برگزیده ی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه ی معرفی رشته ها و مشاغل قابل احراز و برترین ایده های خلاقانه و کارآفرین در دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه ی کارآفرینی که برای اولین بار در یک دهه فعالیت مرکز اتفاق افتاده است. 

 3- انتصاب ریاست مرکز از بین 200 مرکز علمی کاربردی در كميته کارآفرینی و انجمن های علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي

4- انتصاب ریاست مر کز از بین 200 مرکز علمی کاربردی در کمیته مشورتی پیشنهاد عناوین رشته های جدید در بخش صنعت ، معدن و تجارت(دانشگاه جامع علمی کاربردی(

5-  ساعات کل تدریس غیر ضروری و مدیریت بهینه‌ی کلاسهای درسی

 6- کاهش ساعات تدریس در سال 1392 به میزان 3509 ساعت و صرفه جویی به میزان 000/990/385 ریال با توجه به رشد تعداد دانشجویان.

 بيانيه ارزش مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس:

 مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس، مرکزي است با هويت اسلامي كه براي ايفاي نقش و مسئوليت خود به رشد و تعالي، تقوي و فضائل انساني، ارتقاء علمي و پژوهشي ، توليد دانش و فناوري و احترام به حقوق مالكيت معنوي در راستاي سياستهاي كلان دانشگاه جامع علمي کاربردي اهتمام دارد .

  بيانيه چشم انداز مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس:

 مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس در افق 1393 مرکزي است:

 • پژوهش محور و توانمند در توليد و نشر دانش و فناوري هاي پيشرفته .

 • توانمند در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشی

 

¬¬¬¬¬بيانيه مأموريت مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس:

 مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس، يك مرکز در حوزه فني - مهندسي است كه رسالت نهايي خود را «توسعه و ظرفيت سازي در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري» در ابعاد ذيل مي داند: 

 • شكوفاسازي ابعاد وجودي و قابليت هاي دانشگاهيان 

 • کاربردي نمودن پژوهش ها و نظريات علمي تئوريک در حوزه عمل 

 • توسعه پژوهش هاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي در حوزه هاي علمي فني – مهندسي 

 • آموزش بر مبناي استاندارد هاي روز در حوزه علوم پيشرفته، نوين و كاربردي 

 • تربيت دانشجويان پژوهشگر، كارآفرين، خلاق، مؤمن و وفادار به آرمان هاي انقلاب اسلامي

 

اهداف كيفي مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس:

 •توسعه و تعميق آگاهي ديني، تبيين و استقرار ارزشهاي اسلامي در راستاي آراسته شدن دانشجويان به فضايل اخلاقي 

 • توسعه و تعميق فرهنگ کار و تلاش و روحيه خودباوري علمي و بينش سياسي – اجتماعي دانشجويان

 • شكوفا سازي استعدادهاي کارآفرين و تقويت روحيه ابتكار و خلاقيت در بين دانشجويان 

 • گسترش پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و ارائه خدمات علمي و مشاوره اي در جهت نيازهاي جامعه 

 • آموزش مبتني بر روشها و منابع جديد اطلاعاتي و يافته هاي نوين پژوهش و هماهنگ نمودن آموزشهاي آكادميك و فرهنگ اسلامي 

 •توسعه زيرساخت و كارآمدسازي نظام هاي اداري مرکز از طريق فرآيندهاي مبتني بر تفكر ساخت يافته و بهره گيري از فناوري اطلاعات

 • توسعه و توانمند سازي نيروي انساني در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز مرکز 

 • ارتقاء جايگاه و موقعيت استاني و کشوري و سرآمدي در توليد علم و فناوري

 

راهبردهاي مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس:

 حوزه پژوهشي (تحقيقات وفناوري):

 - حمايت ويژه از اساتيد تمام وقت و دانشجويان نخبه، خلاق، نوآور و كارآفرين

 - برنامه ريزي براي حركت به سمت مرکز پژوهش محور و مولد دانش با تقويت نقش محوري اساتيد 

 

حوزه دانشجويي و فرهنگي:

 -توسعه و برنامه ريزي همراه با هماهنگی دقیق با فعالیتهای معاونت فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی درامور فرهنگي با بهره گيري از ارتباط عميق بين علم و دين در فرهنگ اسلامي به صورت برگزاري حداقل يک همايش در سال با عناوين: قرآن و علوم روز، قرآن و اقتصاد، قرآن و حقوق ، ... 

 - برنامه ريزي براي ارتقاء فضائل اخلاقي و معنويت اسلامي حداقل ساليانه يک همايش، ارائه بروشور و... 

 - هدايت فعاليت هاي فرهنگي و سياسي – اجتماعي 

 -ايجاد محيط پويا براي تبادل افكار و انديشه هاي فرهنگي و سياسي با برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و ايجاد تريبون آزاد يکبار در نيمسال و براي هر رشته

 - تقويت روحيه مسؤليت پذيري و حاكميت قانونمندي و گفتمان علم گرايي با برگزاري کارگاه هم انديشي حداقل يک کارگاه در هر نيمسال 

 -برنامه هاي کانون قرآن و عترت به صورت ساليانه: برگزاري مسابقات قرآني، همايشهاي قرآني، اردوهاي زيارتي و...

 

حوزه امكانات و زيرساخت ها : 

 - به روز رساني تجهيزات و فضاهاي در دسترس متناسب با مأموريت هاي آموزشي و پژوهشي مرکز 

 - تقويت نظارت عالي، تمركز زدائي وگسترش اختيارات درون سازماني جهت افزايش پويايي، انعطاف پذيري ورقابت سازنده 

 - بكارگيري فناوري اطلاعات براي توسعه خدمات آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي مبتني بر نيازهاي اصلي دانشجويان 

 - توسعه ومديريت منابع انساني براساس شايسته سالاری 

 

حوزه ارتباط و روابط مرکز:

 - توسعه روز افزون ارتباط با معاونت دانشگاه جامع و بهره مندی از رهنمودهای روشنفکرانه دانشگاه جامع علمی کاربردی

 - توسعه تعاملات مرکز با ساير دانشگاها در حوزه توليد علم و فناوري 

 - هدايت فعاليت هاي علمي و آموزشي مرکز در راستاي افزايش اعتبار استاني و کشوري

 

اهداف كمي مرکز آموزش علمي کاربردي مهرکام پارس:

1- افزايش نسبت دانشجويان مقاطع بالاتر، 

2- افزايش نسبت اساتيد تمام وقت به دانشجويان حداقل تا 50 درصد كل اساتيد تمام وقت 

3- افزايش سرانه امتياز پژوهشي براي اساتيد بر اساس دستورالعمل هاي دانشگاه جامع علمي کاربردي

4- افزايش نسبت تعداد كاركنان اداري داراي مدرك دانشگاهي، بر اساس استانداردهاي دانشگاه جامع علمي کاربردي (حداقل 30 نفر)

5- افزايش نسبت بودجه تحقيقاتي مرکز به كل اعتبارات (هزينه اي و تجهيزاتي)

6-افزايش سرانه توليد علمي دانشجويان (مقاله، ثبت اختراع و ... ) 

7- چاپ حداقل يك کتاب و  نشريه علمي – تخصصي – دانشجويي در مرکز

8-افزايش سرانه اردوهاي فرهنگي و علمي حداقل به ميزان 2 بار در سال

9- افزايش مشاركت دانشجويان در برنامه هاي فرهنگي (جشن ها، مناسبت ها، برنامه هاي ورزشي و ...) حداقل به ميزان 80 درصد.

10- رشد و توسعه همه جانبه آموزشهای تک پودمان و تک درس و آزاد مرکز 

 

چشم انداز توسعه ارتباط با دانش آموختگان مرکز به منظور پيگيري اشتغال آنها

1- توسعه بانک اطلاعات دانش آموختگان مرکز 

2- آموزش کارآفريني و کارورزي ويژه فارغ التحصيلان جهت تسهيل اشتغال آنها 

3-راه اندازي انجمن فارغ التحصيلان مرکز در سال 

4- برگزاري نشست مشترک با دانش آموختگان مرکز  

چشم انداز توسعه کارآفريني در مرکز

1-برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با صاحبان صنايع

2- کارگاه آموزش نحوه نوشتن طرح تجاري

3-کارگاه آموزش راه اندازي ونحوه ثبت شرکتهاي خصوصي

4- برگزاري جلسات با کارآفرينان موفق استاني و کشوري

5-تشويق دانشجويان به راه اندازي شرکتهاي تعاوني دانشجويي

6-برگزاري جلسات مختلف با مديران و کارشناسان دستگاههاي متولي اشتغال با حضور دانشجويان

7-راه اندازي کانون کارآفريني

 

چشم انداز ايجاد يک برنامه خود ارزيابي در مرکز

1-     ارزشيابي کارکنان توسط گروه مشخص شده و ارباب رجوع

2-     ارزشيابي مرکز توسط دانشجويان و اساتيد

3-      دریافت ISO بابت استاندارد سازیمرکز 

چشم انداز چگونگي افزايش بهره وري در مرکز

 1- جذب کارکنان و اساتيد متعهد و باتجربه 

 2- استفاده از فن آوريهاي نوين جهت کاستن نيروهاي غير ضروري

 3- برنامه ريزي براي آموزش ارتقاء مهارتهاي نيروي انساني در قالب کارگاههاي آموزشي 

 4- ايجاد روحيه همکاري و کار گروهي

 5- فراهم نمودن بستر مناسب جهت استفاده دانشجويان از فن آوريهاي جديد جهت کاستن زمان حضور در مرکز از طريق سیستم جامع دانشجویان