دانشگاه جامع علمی - کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی - کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی را برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور    می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهرکام پارس (MCP) ، فعالیت خود را در سال 1382 با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شد و برای ارتقای سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند از اهم فعالیت های مرکز  می باشد  و با به  بکارگیری و سازمان دهی امکانات ، منابع مادی و انسانی دستگاه های اجرایی ، نسبت به برگزاری دوره های علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.

 این مرکز با دو نوع سیستم پذیرش دانشجو (ترمی و پودمانی) در مقاطع کاردانی و کارشناسی با داشتن 1600 دانشجو ادامه فعالیت می دهد.